Pasientvarmesystem Hot Dog

Hot Dog pasientvarmesystem er designet for å kunne opprettholde kroppstemperatur hos pasient i akuttmottak, Pre-OP, Peroperativt og Post-operativt ved lengre operasjoner. Reduserer faren for infeksjoner ved at det ikke blåses kontaminerte luftpartikler i luftmiljø hvor man ønsker mest mulig sterilt miljø.

Hot Dog Pasientvarmesystem

Effektiv konduktiv pasientvarming

Hot Dog – Oppbevaring

Product Catalogue International

MT302_BEST Results Poster

M107B_HD Blanket Positioning

Hot Dog