Pure Medical AS

«Viktige elementer for pasienten: Kontroll på temperatur, væskenivå og hjerteminuttvolum.»

Trygg kirurgi

Monitorér temperatur og benytt aktiv pasientvarming

Med Hot Dog Pasientvarmesystem opprettholdes Normotemp både Pre-OP, Intra-OP og Post-OP

Optimalisering

LiDCO Hemodynamisk monitorering for optimalisering av væske og målrettet oksygenering.

Nyhet! LiDCOUnity V2 med CNAP og med BIS på samme display.

Væske-respons

LiDCO Unity for non-invasiv monitorering av Cardiac Output, SV, SVV, SVR.

Ha alltid Ultralyd for hånden.

SONON 300L eller SONON 300C gir kjappe svar der akutte avgjørelser gjelder.

Kontakt oss for demonstrasjon.