Salivatest

Salivatest (spytt) benyttes for å kunne stadfeste hva slags narkotisk stoff eller medikament en person er påvirket av i en akuttsituasjon. Benyttes i rusomsorg og akuttmottak m.fl.

Salivatest

STATswab 10 Oral (spyttetest)