Hemodynamikk LiDCO

LiDCO Plus og LiDCO Rapid er hemodynamiske monitorer for måling av Cardiac Output, slagvolum, hjertefrekvens, SVR (perifer motstand), SVV (slagvolumvariasjon) i intensivavdelinger og under operasjoner for risikopasienter.

LiDCO Unity V2

Alt i ett apparat: Kalibrer med Lithium for nøyaktig CO.

Non-Invasiv monitor for alle pasienter med behov for avansert monitorering.

 

 

 

 

LiDCO Unity Flow protokoll