Slideshow

Pure Medical AS

We takes new steps to new technology to improve patient outcomes.

Trygg kirurgi

Monitorér temperatur og benytt aktiv pasientvarming

Med Hot Dog Pasientvarmesystem opprettholdes Normotemp både Pre-OP, Intra-OP og Post-OP

Optimalisering

LiDCO Hemodynamisk monitorering for optimalisering/målrettet oksygenering.

Nyhet! LiDCOUnity V2 med CNAP og BIS på samme display

Væske-respons

LiDCO Unity for non-invasiv monitorering av Cardiac Output, SV, SVV, SVR.

Koagulasjonsmåling med TEG

TEG for å undersøke årsak til blødning: Koagulopati eller kirurgisk blødning?  Mål effekten av heparin, LMWH, Clopidogel, Aspirin, Dabigatran (Pradaxa) mm.

Kontakt oss for demonstrasjon.